Chào mừng bạn đến với cộng đồng Việt Nam trên diễn đàn của Nillion!

Mặc dù phần lớn thông tin và thông báo sẽ bằng tiếng Anh vì đó là ngôn ngữ chính của dự án, chúng tôi có phần diễn đàn này là nơi mà những người nói tiếng Việt có thể gặp nhau và thảo luận về Nillion , hỏi nhau những câu hỏi để được giúp đỡ và giúp dịch những điều chưa hiểu.

Quản trị viên diễn đàn là @boxxy, nhưng nếu bạn cần trợ giúp về ngôn ngữ Việt Nam, vui lòng liên hệ với một trong các mod nói tiếng Việt Nam (@micld@wolfgangad )

Cảm ơn bạn và chào mừng đến với cộng đồng Nillion!